Skip links
Sustainee – Sustainability 101

Sustainee – Sustainability 101

Sustainability 101 kapsamındaki hizmetler sürdürülebilirlik konusunda nelere ihtiyaç duyduğunu bilmek, olgunluk seviyesini anlamak ve yol haritasını oluşturmak isteyen kurumlar için fotoğraf çekmemizi sağlayan hizmetlerden oluşmaktadır.

 • Mevcut Durum Analizi
 • Benchmark Çalışması
 • Veri Toplama ve Değerlendirme
 • Karbon Emisyonlarının Hesaplanması
 • Su Ayak İzinin Hesaplanması
Sustainee – Strateji

Sustainee – Strateji

Strateji kapsamındaki hizmetler sürdürülebilirlik alanında odak ve önceliklerini belirlemek ya da güncellemek isteyen şirketlerin stratejilerinin çizilmesi, bu kapsamda KPI ve hedeflerinin oluşturulmasını sağlayan hizmetleri kapsamaktadır.

 • Önceliklendirme ve Paydaş Analizi
 • KPI Belirleme
 • Hedef Belirleme
 • Değer Yaratma Modeli Oluşturma
 • Sürdürülebilirlik Mottosu ve Anlayışının Belirlenmesi
Sustainee – Dönüşüm

Sustainee – Dönüşüm

Dönüşüm kapsamındaki hizmetler sürdürülebilirlik stratejisi tanımlanmış şirketlerin hedeflerine ulaşmak adına atması gereken adımlar, uygulamalar ve köklü dönüşümlerin belirlenmesini sağlayan hizmetleri kapsamaktadır.

 • Yenilenebilir Enerji
 • Enerji Verimliliği Projeleri
 • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Projeleri
Sustainee – Yönetişim

Sustainee – Yönetişim

Yönetişim kapsamındaki hizmetler sürdürülebilirlik konusunda kurum içerisindeki yönetim modelinin oluşturulması ve çalışması, sürdürülebilirlik ile ilgili farklı alanlarda politika ve prosedürlerin oluşturulmasını sağlayan hizmetlerden oluşmaktadır.

 • Sürdürülebilirlik Yönetişim Çerçevesi
 • Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Modeli (Politika ve Rehber)
 • Çeşitlik ve Kapsayıcılık Politikası
 • Sürdürülebilirlik Politikası
Sustainee – Raporlama

Sustainee – Raporlama

Raporlama kapsamındaki hizmetler sürdürülebilirlik alanındaki farklı inisiyatiflerin raporlama, anket ve sorularına cevap verilmesini sağlayan hizmetleri kapsamaktadır.

 • Sürdürülebilirlik Raporlaması
 • UNGC Raporlaması
 • TCFD Raporlaması
 • Entegre Raporlama
 • ESG Rating Desteği
Sustainee – Sürdürülebilir Finans

Sustainee – Sürdürülebilir Finans

Sürdürülebilir Finans kapsamındaki hizmetler şirketlerin finans araçlarından hangilerinin onlar için uygun olduğunun belirlenmesi, sürdürülebilir finans çerçevesinin oluşturulması ve etki raporlarının hazırlanmasını sağlayan hizmetleri kapsamaktadır.

 • Sürdürülebilir Finans Çerçevesinin Oluşturulması
 • Allocation &I mpact Raporlarının Oluşturulması
 • Uygun Sürdürülebilir Finans Araçlarının Belirlenmesi