Skip links

Sustainee – Yol Haritası

İhtiyaçları doğru belirlemenin sürdürülebilirlik yolculuğundaki temel adım olduğuna ve farklı filtreler kullanarak ihtiyaçlarınızı tanımlayabileceğinize inanıyoruz.

İhtiyaçları doğru belirlemenin sürdürülebilirlik yolculuğundaki temel adım olduğuna ve farklı filtreler kullanarak ihtiyaçlarınızı tanımlayabileceğinize inanıyoruz.

Sürdürülebilirlik dengesindeki olgunluk seviyenize ilişkin ilk ön görülere sahip olmanız adına sizlere hızlı bir ön izleme sunuyor, sürdürülebilirlik fotoğrafınızı çekiyoruz. Sonrasında uyguladığımız diğer iki filtre ile odaklanmanız gereken alanları ve ulaşmanız gereken hedefleri belirliyoruz. Tüm bu alanlarda oluşacak sorularınıza cevap vermek adına yanınızdayız.

Filtreler

Kurumların sürdürebilirlik yolculuklarında bulundukları yere göre farklı olgunluk seviyeleri ve ihtiyaçları olabilir. Yolculuğun başında olan kurumlar verilerin toplanması, hesaplanması ya da sürdürebilirlik ilişkili faaliyetlerin tanımlanması daha temel hizmetlere ihtiyaç duyarken olgunluk seviyesi yüksek kurumlar ÇSY risklerinin finansal etkisinin neler olduğuna ya da sürdürülebilir finansal araçlar konusunda hizmetleri gerekli görebilir.

İlk Akla Gelen Sorular

  • Olgunluk seviyemi nasıl ölçebilirim ?
  • Olgunluk seviyesine göre potansiyel ihtiyaçlarımı nasıl anlayabilirim ?

Sürdürülebilirlik çevresel, sosyal, ekonomik ya da yönetişimsel bir çok konuyu bünyesinde barındırır.

Kurumlar ise tüm bu konular kapsamında doğru alanlara eforlarını yönlendirmelidir. Bu anlayışla değer zincirlerini de hesaba katarak odak alanlarını belirlemeleri gerekir. Bu odak alanları ise kurumların yer aldıkları sektörler, faaliyet gösterdikleri coğrafyalar ve mage trendlere bağlantılı olarak değişiklilik gösterebilir.

Kurumlar, gerekli analizleri yapılarak ortaya koyulan bu odak alanları ve önceliklerin çeşitlendirdiği farklı hizmetlere ihtiyaç duyabilir.

İlk Akla Gelen Sorular

  • Odak alanlarımı neye göre belirlemeliyim ?
  • Sektörel odak alanlarım nelerdir ?
  • Odak alanlarım içerisinde önceliklerim neler olmalı ?

Kurumların sürdürülebilirlik alanında nerede olduğu kadar nereye ulaşmak istedikleri de ihtiyaç duydukları hizmetin belirlenmesi adına önemlidir.

Çevresel başlık altında iklim değişikliğine etkinin azaltılması konusunda hedefin ne kadar net ve uzun vadeli olduğu; sosyal başlık altında kapsayıcılık bakış açısıyla çalışan demografisine ilişkin nasıl hedefler konulduğunu ya da ekonomik performans içerisinde sürdürülebilirlik etkisinin ne zaman ölçümlenmesinin hedeflendiği gibi pek çok farklı alanda var olan ya da belirlenecek hedefler, bu hedeflendiği gibi pek çok farklı alanda var olan ya da belirlenecek hedefler, bu hedeflerin başarılması için gereken ihtiyaçları çeşitlendirebilir.

İlk Akla Gelen Sorular

  • Önceliklerim uygun ihtiyaçlarım neler olmalı ?
  • Önceliklerime göre ne kadar ileri gitmek istiyorum ?
  • Uygulanabilir ve ölçülebilir hedeflerim neler olmalı ?
Sustainee ile Harekete Geçenler